La detecció precoç de trastorns del desenvolupament a les primeres etapes del nen és vital per al seu aprenentatge. Els centres dedicats a teràpia infantil al Masnou insisteixen a sensibilitzar a totes les parts implicades en el procés de creixement i maduració dels nens sobre la importància de la intervenció primerenca.

TEA (Trastorn de l’Espectre Autista), discapacitat intel·lectual o retard maduratiu són alguns dels trastorns del desenvolupament més comuns actualment entre els infants. És molt important poder detectar-los a molt primerenca edat per a intervenir de la manera més adequada. D’aquesta forma, proveirem als nens de les eines necessàries i adequades per a afavorir el seu aprenentatge.

Els experts en teràpia infantil al Masnou avalen la teoria que oferir estimulació als nens en les seves etapes més primerenques ajuda a millorar la seva evolució. Les dificultats que presenten els nens amb aquesta mena de trastorn estan enfocades principalment en el llenguatge, en la motricitat i en les relacions socials. Tres dels aspectes més importants i significatius en la vida d’una persona.

En aquest sentit, se solen dur a terme diferents teràpies. Sempre tractades des de la individualitat. És a dir, adaptades a les necessitats específiques de cada nen i partint des de la base que cadascun presenti. D’aquesta forma, si un nen amb trastorn del desenvolupament presenta dificultat en el llenguatge, serà tractat amb tècniques de logopèdia. Si, per exemple, mostra limitacions en la part motora o social, es tractarà amb estimulació i teràpia ocupacional principalment.

A Enam Psicologia sabem que la salut dels fills és el més important per a uns pares. Per això, és essencial estar atents als senyals d’alerta que puguin presentar per a així acudir i escoltar als especialistes per a aconseguir proporcionar-los un desenvolupament i evolució de la major qualitat possible.